Korisnici naših usluga su pravna lica koja žele da unaprede svoje poslovanje iz oblasti drumskog saobraćaja kao i javni organi koji žele da unaprede sistem upravljanja bezbednošću saobraćaja u okviru svojih nadležnosti.