Kompanija G TREC pruža usluge profesionalnog usavršavanja u oblasti drumskog saobraćaja, odnosno prevoza putnika, prevoza tereta, i bezbednosti saobraćaja na putevima.
Korisnici naših usluga su pravna lica koja žele da unaprede svoje poslovanje iz oblasti drumskog saobraćaja.
Naši korisnici su i javni organi koji žele da unaprede sistem upravljanja bezbednošću saobraćaja u okviru svojih nadležnosti.