Kompanija G TREC pruža usluge profesionalnog usavršavanja u oblasti drumskog saobraćaja, odnosno prevoza putnika, prevoza tereta, i bezbednosti saobraćaja na putevima

Kontaktirajte nasKontaktirajte nas

Nivo i obim usluga zasniva se na potrebama naših klijenata, a karakteristični vidovi edukacije i ostalih usluga su:

 • edukacija menadžmenta – prevoz putnika
 • edukacija menadžmenta – prevoz robe
 • edukacija menadžmenta – bezbednost saobraćaja

 • edukacija vozača autobusa
 • edukacija vozača organizovanog prevoza dece
 • edukacija taksi vozača
 • edukacija vozača teretnih vozila
 • edukacija vozača vanrednog prevoza
 • edukacija vozača hitnih službi
 • edukacija vozača putničkih automobila
 • edukacija vozača motocikala
 • vozača mopeda
 • edukacija vozača traktora, radnih mašina i motokultivatora
 • edukacija vozača tramvaja
 • edukacija vozača turističkog voza
 • edukacija jahača

 • edukacija lica koja izvode radove na putu
 • edukacija lica koja postupaju na licu mesta saobraćajne nezgode
 • edukacija lica koja organizuju i obezbeđuju sportske i druge priredbe na putu
 • edukacija lica koja obezbeđuju vanredni prevoz
 • edukacija lica koja pružaju stanične usluge

 • edukacija predavača, instruktora i ispitivača u sistemu osposobljavanja kandidata za vozače
 • edukacija kontrolora tehničkog pregleda vozila
 • edukacija lica koja vrše proizvodnju ili prepravku vozila

 • edukacija vozača za eko vožnju
 • edukacija iz prve pomoći
 • edukacija iz protivpožarne zaštite

 • izrada studije unapređenja sistema saobraćaja (analiza postojećeg stanja, predlog mera i dr.)
 • izrada unutrašnjih akata od značaja za funkcionisanje saobraćajnog sistema
 • pravno konsultantske usluge